Links

 
 
 
 
Om OSB, klostre, og Benediktinere i Danmark - historisk set:

Lidt generelt info om Reglen:
 
Udgaver af Benedikts Regel på dansk:
  • Peter Schindler: Den hellige Benedikt af Nurcias munke-regel. Overs. fra latin, indledet og kommenteret i anledning af Monte Cassino's MCD-aars jubelfest af Peter Schindler. 124 s. København 1929.
  • Brian Møller Jensen: Benedikts Regel. Museum Tusculanums Forlag 1998. I den findes en længere redegørelse for tekstkritikken vedrørende Reglen. Desværre er denne bog helt uopdrivelig antikvarisk, og forlaget har ikke ønsket at genudgive den, trods den voksende interesse for reglen blandt danskere.
  • Margarita Ingelise Schmidt og Anna-Maria Kjellegaard OSB: Benedikts Regel. Katolsk Forlag 2017.
 
Tidebøn:
Benediktinerdagenes tidebønner, tekster & melodier har vi fra vores "søsterselskab", som også afholder andre tidebønsdage:
 
Aktive Benediktiner klostre i Danmark:
 
Stor betydning for en række danskere er også:
Alton Abbey (England)
Maria Laach (Tyskland)
Mariavall (Sverige, Østerlen)
Den Helige Benedictus Kloster (Sverige, Østerlen)
Östanbäks Kloster (Sverige, Vesterås)

NY UDGAVE AF REGLEN PÅ DANSK!