Benediktinerdagene / Fra arkivet: Benediktinerdagene 2021

Fra arkivet: Benediktinerdagene 2021

Tag med på årets Benediktinerdage, der finder sted fra torsdag d. 19. august til mandag d. 23. august 2021!

Som vanligt holdes dagene efter klassisk benediktinsk forbillede under devisen ”Ora et Labora – bed og arbejd” – idet de er struktureret om de syv daglige tidebønner. Programmet er genkendeligt: Fredag er vandringsdag med pilgrimsvandring om formiddagen; lørdag er klosterdag med workshop om Benedikts Regel om formiddagen – i år ledes workshoppen af Jette Thomsen, og vi koncentrer os om Prologen. Begge eftermiddage ”deler vi læsefrugter” med hinanden – altså taler med hinanden om de tanker og spørgsmål, som tidebønnernes bibelske salmer og læsninger giver anledning til. Søndag er højtidsdag med fokus på hvile og samvær.

Gæstfriheden er en grundsten i den benediktinske tradition, og den ønsker vi som udgangspunkt stadig at efterleve! Men Corona-en huserer jo stadig iblandt os og kommer i lighed med sidste år til at præge dagene: Kontakten med søstrene er mindre end den plejer at være; vores bønner, måltider osv. vil blive afviklet under overholdelse af gældende retningslinjer; og deltagerantallet er begrænset. Vi kan være 10 personer der overnatter, og derudover kan yderligere 10 personer deltage i dagsprogrammet torsdag kl. 15.00-ca. 20.45, fredag og lørdag kl. 9.00-ca. 20.45 samt søndag kl. 12.00-ca. 20.45.

Også i år er vi derfor nødsaget til at bede om detaljeret tilmelding – og tilsvarende afmelding i tide, hvis man ikke deltager alligevel, så andre kan få mulighed for at deltage. Vi håber, at I under disse forhold stadig har tid og lyst til at komme og være med – til hele eller dele af programmet, som det passer jer bedst – men også, at I har forståelse for, at vi kan blive nødt til at melde ”alt optaget”…

I lyset af de seneste udmeldinger fra myndighederne må vi igen samles flere – og endda synge! – og derfor kan vi nu se mere afslappet på, om vi lige er et par stykker flere eller færre – så kom glad! Vi vil dog stadig gerne have tilmelding, specielt til måltiderne, så vi ved hvor mange der skal være mad til...

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tid:
Fra torsdag d. 19. august til mandag d. 23. august 2021.

Sted:
Vor Frue Kloster – Åsebakken, Høsterkøb, 3460 Birkerød.

Vi holder til i Emaus (en af gæstebygningerne ved siden af selve klosteret), som nås ved at forlade Høsterkøbvej ad den lille vej lige til venstre for nummer 5b, huset PAX, og efter ca. 25 meter dreje til højre ned på gårdspladsen.

Der går offentlige busser til Høsterkøb, men vi kan også bringe folk fra/til Birkerød St. – hvis tidspunkterne ikke kommer i vejen for bønnerne 😊

Pris:
Deltagelse er gratis, men vi har brug for at kunne dække udgifterne til forplejning og leje af lokaler. Desuden er man meget velkommen til at give en gave til klosteret.

Forplejning:
Morgenmad: Kr. 30,-
Middagsmad: Kr. 70,-
Aftensmad: Kr. 50,-
Eftermiddags/aftenkaffe (hvis man ikke spiser med): Kr. 10,-

Overnatning:
- på dobbeltværelse: Kr. 200,- pr. nat
- på enkeltværelse: Kr. 300,- pr. nat
Overnattende deltagere: HUSK at medbringe sengelinned og håndklæde(r).

Hvad der i øvrigt indbetales, giver vi ubeskåret videre til klosteret som tak for dagene.