Benediktinerdagene / Fra arkivet: Benediktinerdagene 2020

Fra arkivet: Benediktinerdagene 2020

Gå med i kloster fra torsdag d. 27. til mandag d. 31. august!

Dagene holdes efter klassisk benediktinsk forbillede under devisen ”Ora et Labora – bed og arbejd” – idet de er struktureret om de syv daglige tidebønner, herunder laudesmesse med nadver hver morgen, og med pilgrimsvandring, samtaler og hyggeligt samvær samt tid til egen læsning/hvile mellem bønnerne.

Vi holder til i Emaus (en af gæstebygningerne ved siden af selve klosteret), som nås ved at forlade Høsterkøbvej ad den lille vej lige til venstre for nummer 5b, huset PAX, og efter ca. 25 meter dreje til højre ned på gårdspladsen. Overnattende deltagere indkvarteres i klosterets gæstehus Subiaco, som er bygningen på venstre side lidt længere nede ad den lille vej.

Gæstfriheden er en grundsten i den benediktinske tradition, og den ønsker vi som udgangspunkt stadig at efterleve! Men i disse Corona-tider er deltagerantallet begrænset til 10 personer – med undtagelse af dagsprogrammet fredag og lørdag. De dage læser vi nemlig de små tidebønner (terts, sekst og non) i stedet for at synge, så yderligere 5 personer kan deltage i programmet fra kl. 9-16.30. Fredag formiddag er der pilgrimsvandring, og lørdag formiddag leder fader Caesarius (OSB) en workshop om den klassiske, meditative form for bibellæsning, der kaldes Lectio Divina (guddommelig læsning). Begge eftermiddage ”deler vi læsefrugter” med hinanden – taler med hinanden om de tanker og spørgsmål, som tidebønnernes bibelske salmer og læsninger giver anledning til.

Omstændighederne taget i betragtning er vi nødsaget til at bede om detaljeret tilmelding – og tilsvarende afmelding i tide, hvis man ikke deltager alligevel, så andre kan få mulighed for at deltage. Vi håber, at I under disse forhold stadig har tid og lyst til at komme og være med – til hele eller dele af programmet, som det passer jer bedst – men også, at I har forståelse for, at vi kan blive nødt til at melde ”alt optaget”…
 
TID: 27. – 31. august 2018

STED: Vor Frue Kloster Åsebakken, Høsterkøb, 3460 Birkerød
 
PROGRAM:
Torsdag den 27.august
Ankomst fra kl. 15
Kl. 17.00 Vesper
Aftensmad i tavshed – ledsages af oplæsning fra Den ærværdige abbed Benedikts liv og mirakler af Gregor den Store
Aften Introduktion til Benediktinerdagene
Kl.20.30 (ca.) Completorium
Silentium til efter morgenmaden næste dag

Fredag den 28. august
Kl. 7.00 Matutin
Kl. 7.30 Laudesmesse
Morgenmad i tavshed
Kl. 9.15 Terts – læst
Pilgrimsvandring omkring klosteret
– v/Inge Thinggaard
Kl. 12.00 Sekst – læst
Middag i tavshed
Kl. 14.30 Non – læst
Eftermiddagskaffe
Vi deler ”læsefrugter” – dvs. taler med hinanden om vores tanker og spørgsmål til de bibelske salmer og læsninger fra tidebønnerne
Kl. 17.00 Vesper
Aftensmad i tavshed – ledsages af oplæsning fra Den ærværdige abbed Benedikts liv og mirakler af Gregor den Store
Kl.20.30 (ca.) Completorium
Silentium til efter morgenmaden næste dag

Lørdag den 29. august
Kl. 7.00 Matutin
Kl. 7.30 Laudesmesse
Morgenmad i tavshed
Kl. 9.15 Terts – læst
Workshop om Lectio Divina
– v/f. Caesarius OSB
Kl. 12.00 Sekst – læst
Middag i tavshed
Kl. 14.30 Non – læst
Eftermiddagskaffe
Vi deler ”læsefrugter” – dvs. taler med hinanden om vores tanker og spørgsmål til de bibelske salmer og læsninger fra tidebønnerne
Kl. 17.00 Vesper
Aftensmad i tavshed – ledsages af oplæsning fra Den ærværdige abbed Benedikts liv og mirakler af Gregor den Store
Kl.20.30 (ca.) Completorium
Silentium til efter morgenmaden næste dag

Søndag den 30. august
Kl. 8.00 Matutin
Kl. 8.30 Laudes
Morgenmad i tavshed
Kl. 9.45 Terts – læst
Kl. 10.30 Højmesse
Kl. 12.00 Sekst – læst
Middag i tavshed
Kl. 14.30 Non – læst
Eftermiddagskaffe
Søndagshygge
Kl. 17.00 Vesper
Aftensmad i tavshed – ledsages af oplæsning fra Den ærværdige abbed Benedikts liv og mirakler af Gregor den Store
Aften Evaluering
Kl.20.30 (ca.) Completorium
Silentium til efter morgenmaden næste dag

Mandag den 26. august
Kl. 7.00 Matutin
Kl. 7.30 Laudesmesse
Morgenmad i tavshed
Derefter rengøring og afrejse