Benediktinerdagene / Fra arkivet: Benediktinerdagene 2017

Fra arkivet: Benediktinerdagene 2017

Tid: 3. – 6. august 2017

Sted: Vor Frue Kloster Åsebakken, Høsterkøb, 3460 Birkerød

Gå med i kloster fra torsdag d. 3. til søndag d. 6. august!

Igen i år arrangeres der Benediktinerdage – klosterdage efter klassisk benediktinsk forbillede – under devisen ”Ora et Labora – bed og arbejd”. Dagenes program er struktureret om de syv daglige tidebønner og indeholder desuden pilgrimsvandring, samtaler og hyggeligt samvær samt tid til egen læsning/hvile. I år vil vi foretage et udblik til Bernhard af Clairvaux og den cisterciensiske spiritualitet. Hver morgen er der messe. Det praktiske arbejde (måltider, rengøring) hjælpes vi ad med. På grund af omfattende renoveringer kan vi i år ikke være på Hellig Kors Kloster som vanligt; men vi har i stedet fundet husly hos benediktinerinderne på Åsebakken.

Velkommen til enhver, som har tid og lyst til at være med!